Εισαγωγή στην Κλασική Μέθοδο Buteyko
 Δρ. Ειρήνη Δημητρίου

Δωρεάν διαδικτυακή εισαγωγική

συνάντηση για την

Κλασική Μέθοδο Buteyko

Παρασκευή19 Νοεμβρίου
9:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Πρωινή Εκπαίδευση Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 25 - 29 Οκτωβρίου

8.30 π.μ. ώρα Ελλάδας

Απογευματινή Εκπαίδευση Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 25 - 29 Οκτωβρίου

8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Συνεδρίες Πρακτικής και Παρακολούθησης στα Ελληνικά  
4 Συνεδρίες με κόστος $100 US
2 Συνεδρίες με κόστος $50 US

Πέμπτη 4
Νοεμβρίου  8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Πέμπτη 11
Νοεμβρίου 8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Τετάρτη 17
Νοεμβρίου 8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Τρίτη 23
Νοεμβρίου 8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Ανωτέρα Εκπαίδευση 
με τον Senior Practitioner Christopher Drake
και μετάφραση στα ελληνικά

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας