Εισαγωγή στην Κλασσική Μέθοδο Buteyko
 Δρ. Ειρήνη Δημητρίου

Δωρεάν διαδικτυακή εισαγωγική

συνάντηση για την

Κλασσική Μέθοδο Buteyko

Τρίτη 11 Αυγούστου

9:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Σεμινάριο Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 24 - 28 Αυγούστου

8:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Σεμινάριο Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου

8:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Ομαδικές Συνεδρίες Παρακολούθησης Αρχαρίων

Από την Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8:30μ.μ. ώρα Ελλάδας στα Ελληνικά

2 εβδομαδιαίες συνεδρίες με κόστος $50 US

  Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

  Τρίτη 21 Ιουλίου στις 8:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Εκπαίδευση Μέσου Επιπέδου (Intermediate Workshop)

με τον Vladimir Sukhonosov και μετάφραση στα Ελληνικά


Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας.
Παρασκευή18 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Learn Buteyko Online

Email:info@learnbuteyko.com

 

Technical Operations

+66(0)849296696

UK 

+44(0)7986 129 875

  • Facebook