Εισαγωγή στην Κλασική Μέθοδο Buteyko
 Δρ. Ειρήνη Δημητρίου

Δωρεάν διαδικτυακή εισαγωγική

συνάντηση για την

Κλασική Μέθοδο Buteyko

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου
9:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας

 Απογευματινή Εκπαίδευση Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 24 - 28 Ιανουαρίου

8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Ομαδικές Συνεδρίες Πρακτικής και
                Παρακολούθησης για όλους τους             
Απόφοιτους στα ελληνικά

 

3 Συνεδρίες - $75 US
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 9 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 9 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 9 μ.μ. ώρα Ελλάδας

  • Facebook