Εισαγωγή στην Κλασική Μέθοδο Buteyko
 Δρ. Ειρήνη Δημητρίου

Δωρεάν διαδικτυακή εισαγωγική

συνάντηση για την

Κλασική Μέθοδο Buteyko

 Τρίτη 14  Ιουνίου στις

9:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας

 Απογευματινή Εκπαίδευση Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 20 - 24 Ιουνίου στις

8:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

Ομαδικές Συνεδρίες Πρακτικής και
                Παρακολούθησης για όλους τους             
Απόφοιτους στα ελληνικά
1 Συνεδρίες - $25 US
 

 Πέμπτη 16  Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

Εκπαίδευση  Ανωτέρου Επιπέδου με τον
Senior Buteyko Practitioner Christopher Drake
και μετάφραση στα ελληνικά.

Δευτέρα 30 Μαΐου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Τρίτη 31 Μαΐου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Πέμπτη  2 Ιουνίου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 7 μ.μ.ώρα Ελλάδας 

Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

  • Facebook