Εισαγωγή στην Κλασική Μέθοδο Buteyko
 Δρ. Ειρήνη Δημητρίου

Δωρεάν διαδικτυακή εισαγωγική

συνάντηση για την

Κλασική Μέθοδο Buteyko

  Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου στις

9:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας

 Απογευματινή Εκπαίδευση Αρχαρίων

Δευτέρα - Παρασκευή 26 - 30 Σεπτεμβρίου στις

8:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

Ομαδική Συνεδρία Πρακτικής και
                Παρακολούθησης για όλους τους             
Απόφοιτους στα ελληνικά
1 Συνεδρίες - $25 US
 

 Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 6:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

Εκπαίδευση Μέσου Επιπέδου με τον

Senior Buteyko Consultant  Vladimir Sukhonosov
και μετάφραση στα ελληνικά.

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Πέμπτη  15 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ.ώρα Ελλάδας 

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

Εκπαίδευση  Ανωτέρου Επιπέδου με τον
Senior Buteyko Practitioner Christopher Drake
και μετάφραση στα ελληνικά.

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Πέμπτη  1 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ.ώρα Ελλάδας 

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας 

  • Facebook